Projektbeskrivning

Huvudsökande: Martin Sahlén, avdelningen för astronomi och rymdfysik
Beviljade medel: ca 800 000 kr över två år, projektmedel/stipendium för att rekrytera en postdok samt drift för forskningsprojektet i sammanfattningen

Vi kommer att utveckla, testa och tillämpa nya modeller, metoder och beräkningsverktyg för att extrahera ny information om gravitationen, mörk materia och mörk energi i det tidiga universum från observationella kartläggningar av galaxer och omgivande neutral vätgas. En postdoktoral forskare kommer att rekryteras för att tillsammans med sökande Sahlén och samverkande forskare undersöka nya teoretiska, statistiska och maskininlärningsmetoder. Dessa kan ge betydligt mer exakta och robusta tester av ny fysik än vad som nu är möjligt. Det här är av stor betydelse för att förverkliga de vetenskapliga målen för de största satellit- och radioteleskopprojekten på 2020-talet, som ska undersöka fysiken i universum omkring 500 miljoner år efter Big Bang. Ny fysik i det tidiga universum är en möjlig orsak till de motstridiga resultat för universums nuvarande expansionshastighet som olika typer av astronomiska mätningar visar på.

Last modified: 2021-12-01