Project Grants within Energy-Oriented Basic Research 2019

The Swedish Energy Agency has on December 17, 2019 reached a decision on project grants within the call “Energy-Oriented Basic Research”, which is a common investment between the Swedish Energy Agency and the Swedish Research Council. Two projects from the Department of Physics and Astronomy were granted funds.

Avgörande innovationer för energieffektiva spinn-elektroniska logikkretsar

Project title: Avgörande innovationer för energieffektiva spinn-elektroniska logikkretsar
Main applicant: Venkata Kamalakar Mutta, Division of Molecular and Condensed Matter Physics

Venkata Kamalakar Mutta

Effektiv kombinatorisk design av mjukmagnetiska metallglas för additiv tillverkning

Project title: Effektiv kombinatorisk design av mjukmagnetiska metallglas för additiv tillverkning
Main applicant: Petra Jönsson, Division of Materials Physics

Petra Jönsson
Last modified: 2023-03-21