Teoretiska studier av funktionella material för energilaring: elektrokemiska gränsytor och avancerad spektroskopi

Project title: Teoretiska studier av funktionella material för energilaring: elektrokemiska gränsytor och avancerad spektroskopi
Main applicant: Olle Eriksson, Division of Materials Theory
Grant amount: SEK 75 000 for 2020

Olle Eriksson