Samverkan

Institutionen deltar vid utåtriktade evenemang såsom vetenskapsfestivalen SciFest, deltar i olika expertgrupper samt utför uppdragsforskning och uppdragsutbildning.

Populärvetenskapliga presentationer

Här kan du läsa mer om den forskning som sker på institutionen för fysik och astronomi i form av populärvetenskapliga presentationer.

Populärvetenskap

Samverkan inom teknik och naturvetenskap

Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten har en gemensam enhet för samverkan med framförallt skolan men även allmänhet, näringsliv och samhälle. De samordnar bland annat studiebesök på institutionen och SciFest, som är en årlig vetenskapsfestival där våra forskare är med.

SciFest

Samverkan på fakultetsnivå

Barn vid jordglob

Fortbildning för yrkesverksamma

Inom avdelningen för tillämpad kärnfysik finns Nordic Academy for Nuclear Safety and Security, en tvärvetenskaplig kompetensplattform som bygger på forskare och lärare från flera universitet, experter från myndigheter och experter ute i branschen. Genom NANSS ger vi kurser inom säkerhet och om kärnteknik för yrkesverksamma. Mer information finns på NANSS egna sidor.

Alumnnätverk

Universitetshuset i Uppsala

Uppsala universitets alumnnätverk är ett nätverk för tidigare studenter och en global mötesplats för karriärutveckling och professionellt kontaktskapande. Alumnnätverket är till för alla som studerat, arbetar eller har arbetat vid Uppsala universitet. Även våra hedersdoktorer, gästforskare, styrelseledamöter och andra som står universitetet nära räknas som alumner.

Läs mer om alumnnätverket

Forskningssamarbeten

Uppsala universitet är en aktiv deltagare i ett stort antal ledande nationella och internationella forskningssamarbeten som CERN, ESO, ESA, ESS, GSI, IceCube och MAXLab. Under åren har fysiken i Uppsala genom Manne Siegbahn och sonen Kai Siegbahn belönats med två Nobelpris.

Centrum och nätverk

Senast uppdaterad: 2024-02-16