Tittar jag mot Vintergatans centrum eller mot yttre Vintergatan?

2022-01-26

Om jag tittar upp en mörk kväll ser jag Vintergatan. Min fråga är tittar jag mot Vintergatans centrum eller ut mot yttre Vintergatan mot tomheten så att säga?

Frågan ställdes 2022-01-26 av Sven, 68 år.

Det korta svaret är att från Sverige ser vi aldrig Vintergatans centrum. Det beror på att det finns i Skyttens stjärnbild som ligger på södra delen av himlen. Detta är en av anledningarna till att det Europeiska Sydobservatoriet (ESO), där Sverige är medlem, placerat sina teleskop på bergstoppar i Atacamaöknen och i Anderna i Chile.

Vid en bestämd tidpunkt kan vi se halva Vintergatan (om det är mörkt och klart), men i början och i slutet av natten ser vi delvis olika delar, så vi kan se mer än halva Vintergatan från Sverige. Men vill man se Vintergatans centrum får man resa söderut, och vill man se centrum rakt upp i zenit får man resa exempelvis till Australien, Sao Paolo eller Johannesburg.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16