Hur föds en stjärna stegvis?

2022-01-28

Hur föds en stjärna stegvis?

Frågan ställdes 2022-01-28.

Stjärnor föds ur enorma men oerhört tunna moln av gas och stoft i Vintergatan och andra galaxer. Om molnet trycks ihop en del kan gravitationskrafterna mellan alla atomer börja dra ihop molnet. Efter några hundra tusen eller miljoner år börjar det märkas att molnet roterar och likt en isdansare som gör en piruett så snurrar det fortare ju mer det drar ihop sig. En gas som trycks ihop blir varmare och när molnet blivit en ”protostjärna” börjar kärnreaktioner (fusionsprocesser) ske inne i centrum som nu är några miljoner grader varmt. Stjärnan består nästan enbart av väte och lite helium och när stjärnan är ung så bildas det planeter i materialet som finns kvar i den roterande skivan runt stjärnans ekvator.

Detta är i korthet hur stjärnor blir till, men det finns många olika processer som sker under tiden och forskningen är intensiv.

Kanske du vill bli forskare och hjälpa till med att utreda hur stjärnbildning går till?

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16