Hur kan det bildas liv?

2022-01-20

Vid big bang kom väte och helium, samt andra grundämnen som kol och syre som vi människor består bl.a. av. Hur kan det bildas liv med hjälp av de ämnena?

Frågan ställdes 2022-01-20 av Ebba, 16 år.

Detta är egentligen en fråga för en biolog. Men ingen vet ännu hur det första livet uppstod, bara att det fordras att flera av våra vanliga grundämnen fanns på plats och att temperaturen inte var för hög eller för låg – flytande vatten tycks vara en nyckel. En svensk wikipediaartikel som handlar om livets uppkomst är https://sv.wikipedia.org/wiki/Livets_uppkomst.

I big bang bildades väte och helium (och en mycken liten andel litium). Alla andra grundämnen har senare bildats i stjärnor eller i stjärnexplosioner. Jag skrev för mer än två decennier sedan en primitiv webbsida som handlar om grundämnenas historia: https://www.astro.uu.se/~be/kretsloppet.html.

Tyvärr kan jag inte riktigt besvara din fråga men jag hoppas att du får litet hjälp i alla fall.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16