Kan solen krascha på jorden?

2022-02-09

Kan solen krascha på jorden? Jag tycker ibland att det ser ut som om solen blir större och kommer närmare och känner mig orolig.

Frågan ställdes 2022-02-09.

Nej, du behöver inte vara orolig för att solen ska krocka med jorden. Jorden har cirkulerat runt solen sedan de bildades för 4 ½ tusen miljoner år sedan. Jorden är ibland litet längre från solen – då får vi istider – och ibland litet närmare. Det beror på att dragningskrafterna från de andra planeterna i solsystemet ”drar litet ojämnt” i jordens bana. Men dessa variationer är alldeles för små för att de ska krocka.

Solen och månen ser ut att vara större när de är nära horisonten än när de är högt uppe på himlen. Detta är en illusion och om man mäter deras storlek så ser man att detta inte stämmer.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16