Hur kan universum ha en diameter på 93 miljarder ljusår?

2022-04-06

Hur kan universum ha en diameter på 93 miljarder ljusår?​

Frågan ställdes 2022-04-06.

Precis som du säger så anser vi att universum har en diameter på ca 93 miljarder ljusår! Detta är mycket längre än det avstånd som ljuset hinner tillryggalägga om man tänker sig att två ljusstrålar får färdas i motsatt rikting under universums 13,8 miljarder år.

Vad man glömmer i detta fall är att universum inte är statiskt! Universum expanderar ofantligt fort på grund av vad man kallar mörk energi, en exotisk, ännu i grunden okänd typ av energi som har en motsatt effekt jämfört med vanlig energi/materia. Den driver alltså på universum att expandera istället för att dra ihop sig, dessutom i en allt snabbare takt!

På grund av expansionen så kan en ljusstråle som färdas i universum alltså tilltyggalägga en längre sträcka då rummet som ljuset hittills tillryggalagt hela tiden blir större. Det finns mycket mer intressant att rota i här, men detta räcker förhoppningsvis i nuläget för att du ska kunna dyka djupare i frågan!

Frågan besvarades av Anton Vikaeus, doktorand vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16