Kan det finnas en nionde planet i vårt solsystem?

2022-04-12

Kan det finnas en nionde planet i vårt solsystem? Planet nine?

Frågan ställdes 2022-04-12.

Pluto var den nionde planeten i solsystemet fram till år 2006 då den internationella astronomiska unionen, IAU, i en omröstning beslöt att den skulle klassas som en dvärgplanet i stället. Pluto är betydligt mindre än de åtta planeterna och dominerar inte sitt område i solsystemet (ibland är den närmare solen än Neptunus). Nu känner man till ett antal andra dvärgplaneter. Den största asteroiden Ceres har klassats om till dvärgplanet och man har hittat flera riktigt långt ut i solsystemet. Man vet inte, men det skulle kunna finnas någon planet väldigt långt ut från solen men ännu har ingen sådan påträffats. Det finns dock forskare som söker.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16