Vad händer då stjärnor dör?

2022-04-22

Vad händer då stjärnor dör och vad bildas? Vad är en nebulosa?

Frågan ställdes 2022-04-22 av Benjamin, 15 år.

Svaret beror på vad det är för stjärna.

Massiva stjärnor, ovanliga stjärnor med massor över 8-10 gånger solens massa, brukar efter att ha funnits bara några miljoner år explodera som supernovor av ”Typ II”. I explosionen kastas det mesta av stjärnans massa ut med enorma hastigheter, i det utkastade materialet finns många grundämnen, t.ex. syre och neon, som bildats från väte- och heliumatomer under stjärnans ”liv”. Man kan se explosionen på stora avstånd och det bildas en emissionsnebulosa, ett lysande gasmoln som expanderar. Krabnebulosan i Oxens stjärnbild är en sådan supernovarest som växer sedan explosionen observerades av kinesiska astrologer år 1054.

Lättare stjärnor slutar i stället genom att i en kraftig vind blåsa ut de grundämnen de bildat under sina långa ”liv” i rymden omkring sig. Detta ger en annan typ av emissionsnebulosa, en så kallad planetarisk nebulosa. Lätta stjärnor som bildats som dubbelstjärnor kan ibland explodera som en supernova av ”Typ Ia”. I sådana explosioner bildas troligen det mesta av, till exempel, järnet som finns i universum.

I kalla nebulosor, mörka moln av gas och stoftpartiklar, bildas hela tiden nya stjärnor. Stoftpartiklarna har då bildats från resterna av tidigare stjärngenerationer.

Jag skrev för mer än 20 år sedan en primitiv hemsida som handlar om precis dessa ämnen, den hittar du under https://www.astro.uu.se/~be/kretsloppet.html

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16