Hur radioaktiva är bananer?

2022-04-29

På nätet hittade jag detta: Att äta en banan är lika med en dos av 0,1 mikroSieverts strålning. Är det verkligen sant? Isåfall räcker det med att äta 200 bananer på ett år för att komma upp till 20 mSv, vilket är en viktig gräns.

Frågan ställdes 2022-04-29 av Gunnar, 61 år.

Det stämmer att bananer innehåller lite radioaktivitet och det därför ger en radioaktiv dos att äta den. Den nuklid som står för majoriteten av aktivitet i banan är Kalium-40. Denna har lång halveringstid och finns överallt på jorden, och utgör ca en tiondels promille av allt naturligt kalium. Även du och jag innehåller kalium, och är därför lite radioaktiva. En bananekvivalent dos anses vara ca 0,1 mikroSievert.

Det finns ett missförstånd i din fråga. MikroSievert förkortas uSv eller µSv. Det är inte samma sak som milliSivert som förkortas mSV. Skillnaden är faktor 1000.

Dvs. 1000 uSv = 1 mSv.

Du behöver således äta 200 000 bananer (inte 200) för att nå den reglerade gränsen på 20 mSv. Det är lite mer än vad en typisk person kan inta, och då är 20 mSv inte ens en väldigt hög dos. Således kan man lungt fortsätta äta bananer.

Det kan också vara så att kaliumkoncentrationen i kroppen är reglerad av våra biologiska processer, så att det inte bara adderar dos, ju fler bananer man äter.

Frågan besvarades av Peter Andersson, forskare vid avdelningen tillämpad kärnfysik vid institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16