Hur stor är skillnaden i omloppstid kring solen?

2022-05-11

Vet man hur stor skillnaden är (i tid ),för den snabbaste omloppstiden kring solen och den längsta omloppstiden kring solen?

Frågan ställdes 2022-05-11.

Ju närmare solen en satellit eller planet rör sig desto högre är farten och desto kortare är omloppstiden. Om något som rörde sig just över solens synliga yta skulle överleva den extrema uppvärmningen skulle omloppstiden vara knappt 3 timmar. För jorden är den 1 år och för solens yttersta planet Neptunus är den 164 år. För kroppar ännu längre bort från solen, i det så kallade Edgeworth-Kuiper-bältet, blir omloppstiderna ännu mycket längre. Där räknar man med att det finns mängder av ännu inte upptäckta småkroppar som kan ha omloppstider på tusentals år.

Sambandet mellan planeternas avstånd och omloppstider upptäcktes i början av 1600-talet av Johannes Kepler när han analyserade Tycho Brahes noggranna planetobservationer från sina observatorier på Ven i Öresund.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16