Varför behöver galaxer ett svart hål i mitten av galaxen?

2022-05-19

Varför behöver galaxer ett svart hål i mitten av galaxen?​

Frågan ställdes 2022-05-19 av Sedra, 16 år.

Svarta hål tycks finas i de flesta stora galaxer. Anledningen är att supermassiva svarta hål tycks bildas väldigt tidigt i blivande galaxer. Hur de bildas är dock fortfarande oklart men det har troligen att göra med de första stjärnorna som bildades i universum. Dessa tros ha varit extremt massiva (”tunga” i dagligt tal) och kortlivade. Inga sådana ”första stjärnor” finns kvar idag vilket gör att vi inte vet mycket om dem. Förhoppningsvis får vi veta mer när det nya rymdteleskopet ”James Webb” snart tas i bruk. Det ska studera händelser väldigt långt bort i universum och därmed väldigt långt tillbaka i tiden.

Egentligen ”behöver” inte galaxerna ett supermassivt svart hål. Nästan ingenting skulle hända med vintergatan om man tog bort det svarta hålet. Det är bara allra längst inne i centrum som gasens och stjärnornas rörelser skulle vara lugnare utan det svarta hålet Sagittarius A*.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16