Var kommer hettan ifrån vid universums begynnelse?

2022-05-21

Var kommer hettan ifrån vid universums begynnelse?

Frågan ställdes 2022-05-21 av Jan, 73 år.

Det kan jag tyvärr inte svara på eftersom vi inte vet hur big bang uppstod. Big bang är nu den helt dominerande teorin om universum, ingen annan idé kan på långa vägar förklara så mycket av vad vi på olika sätt observerar.

Men att det var hett sluter vi oss till utifrån att universum expanderar och att det alltså måste ha varit mycket mindre för länge sedan. (Vi vet från fysiken att en gas som expanderar blir kallare och att den blir varmare om man pressar ihop den. I det unga universum fanns den vanliga materien helt i form av en diffus gas/plasma.) Med moderna teleskop för observationer i olika våglängdsområden kan vi också ”se tillbaka i tiden” till olika utvecklingsstadier och detta tillsammans med kunskap från alla delar av fysiken ger oss en god bild av hur universum utvecklats sedan en mycket kort tidsrymd efter big bang. Allt tyder på att universum skapades i ett mycket hett och kompakt tillstånd och att stjärnor, galaxer, planeter och levande varelser spontant uppkommit sedan dess.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16