Hur kommer det sig att vi aldrig är upp och ner när planeten ”snurrar”?

2022-07-04

Hur kommer det sig att vi aldrig är upp och ner när planeten ”snurrar”?​

Frågan ställdes 2022-07-04 av John, 43 år.

Det beror på vad vi kallar för gravitationskraften, en attraherande kraft mellan allt som består av materia i universum. Kraften är stor nära kroppar med stor massa (massa mäts i kg) och den minskar med avståndet. Du är alltid nära jorden (som har väldigt stor massa) och gravitationskraften attraherar dig (som har betydligt mindre massa) mot jordens centrum. Vår upplevelse av ”upp” och ”ner” bestäms av gravitationskraften på platsen där vi står på jordytan. Därför är ”neråt” för oss alla riktningen mot jordens centrum, både för svenskar och australiensare.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16