Hur skulle människan klara att bosätta sig på en planet vars sol är 600 gånger ljusare än vår?

2022-08-13

Hur skulle människan klara att bosätta sig på en planet vars sol är 600 gånger ljusare än vår?

Frågan ställdes 2022-08-13 av Ragnar, 60 år.

Jag kan tänka mig (minst) två tolkningar av och svar på din fråga:

1) Om stjärnans ljus på marken vore 600 gånger ljusare än det vi erfar från solen skulle haven snabbt koka bort och det skulle vara alldeles för hett för allt liv.

2) Men om stjärnan lyste 600 gånger starkare OCH planeten fanns 24,5 gånger längre bort från stjärnan än avståndet mellan jorden och solen så skulle belysningen vara lika stark som vi erfar nu och det går ju bra.

Vi vet att solen långsamt blir allt ljusare och om någon miljard år kommer haven att avdunsta. Då kanske ”vi” har lyckats flytta till något trevligare ställe. Men så långt fram i tiden ser ”vi” nog inte längre ut som människor.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16