Hur rör sig stjärnor och hur tydligt kan man se det?

2022-08-10

Hur rör sig stjärnor och hur tydligt kan man se det? Har två gånger sett en stjärna röra sig uppåt och åt sidan under en tvåtimmarsperiod.

Frågan ställdes 2022-08-10.

Solen rör sig med ca 250 km per sekund (!) runt vintergatans centrum och stjärnorna rör sig med 10-tals kilometer per sekund relativt solen, men på grund av deras enorma avstånd så är förflyttningen på stjärnhimlen oerhört långsam. Det var först för drygt 300 år sedan astronomer förstod att stjärnor flyttar sig på himlen då Edmund Halley (1718) insåg att Sirius och några andra ljusa stjärnor hade flyttat sig en bit från platserna där astronomen Hipparcos placerade dem 1850 år tidigare.

Om du ser något röra sig långsamt på himlen är det snarare en satellit som belyses av solen eller ett flygplans positionsljus. Det finns 1000-tals satelliter i banor runt jorden och man kan lätt få syn på en om man tittar runt en stund på stjärnhimlen när det blivit mörkt litet efter skymningen eller före gryningen.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16