Vad finns mellan solsystemen/galaxerna?

2022-07-28

Vad finns mellan solsystemen/galaxerna? Har varje solsystem en klar gräns och är galaxer lika höga som breda som djupa, eller är det bara så som de framställs (bild, teckningar osv.)?

Frågan ställdes 2022-07-28 av Helene, 54 år.

Det vi kan se av en galax består av miljardtals stjärnor med planeter, solsystem. Avstånden mellan solsystemen är ofantliga och i rymden mellan dessa finns ”det interstellära mediet”, oerhört tunn gas och plasma (mest väte och helium och deras positiva joner, men även ljus, radiovågor och neutriner), det är nästan totalt vakuum – mycket tunnare än vakuum skapat i våra laboratorier. Nya solsystem bildas hela tiden ur litet tätare moln av gasen där gravitationskraften kan komprimera gasen. Solsystem har inte tydliga gränser utan omges av enorma utsträckta ”moln” av kometkärnor som kan tangera varandra och utbyta medlemmar.

Det finns olika typer av galaxer och de utvecklas och förändrar form med tiden. Många galaxer är diskusformade spiralgalaxer lika vår egen vintergata där nya stjärnor bildas i spiralarmarna. Andra galaxer är oregelbundna medan de största ofta är ellipsformade oavsett från vilket håll man betraktar dem och saknar spiralarmar. Mellan galaxerna är plasmat ännu tunnare än det interstellära mediet och galaxerna själva samlar ofta ihop sig till galaxhopar som kan innehålla 1000-tals galaxer. Nu och då kolliderar galaxer vilket får dem att ändra form och smälta samman. Stjärnorna är dock så små jämfört med avstånden mellan dem att de inte kolliderar när galaxerna kolliderar.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16