Vad fanns före big bang?

2022-04-12

Vad fanns före big bang?

Frågan ställdes 2022-04-12 av Niklas, 15 år.

Ingen vet vad som fanns ”före big bang”, det är till och med tveksamt om tid fanns över huvud taget.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16