Hur stort är universum?

2022-04-12

Hur stort är universum?

Frågan ställdes 2022-04-12 av Niklas, 15 år.

Vi vet inte hur stort universum är, men säkert är det många gånger större än vad vi nu kan observera från jorden, kanske oändligt stort. Man uppskattar det observerbara universum till 9·1026 meter (en nia med 26 nollor efter), ungefär 90 miljarder ljusår.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16