Varför kan man se månen från två olika sidor av jorden samtidigt?

2022-10-14

Varför kan man se månen från två olika sidor av jorden samtidigt? Man kan ju se månen på dagen, men när det är dag här så är det väl natt någon annanstans på jorden.

Frågan ställdes 2022-10-14.

Månen (och solen) är alltid ovanför horisonten, ”uppe”, för observatörer på halva jorden och under horisonten för resten av mänskligheten. Men precis vilken del av befolkningen som ser månen växlar hela tiden. Eftersom jorden snurrar runt sin axel så tycks månen och solen gå ”upp” och ”ner”. Är man vid nord- eller syd-polen så är solen uppe 1/2 år i taget, och månen 1/2 månad i taget. Men för de flesta av oss går de upp och ner varje dag. Eftersom solen och månen oftast är på olika delar av himlen så kan den ses både från en del av dagsidan och en del av nattsidan vid samma tillfälle. När månen passerar solen på himlen, nymåne, är himlen för ljus för att månen ska synas. Den framträder då först efter ett par dagar just efter solnedgången ungefär där solen nyss gick ner. Det är också svårare att få syn på månen på dagen eftersom kontrasten mot den ljusa himlen inte är så stor.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16