Vad blir 6500 ljusår omräknat till mil?

2022-10-22

Vad blir 6500 ljusår omräknat till mil?​

Frågan ställdes 2022-10-22 av Hans-Patric, 55 år.

Ett ljusår är så långt ljuset hinner i vacuum om det får ett år på sig. Ett ljusår är därför ljusets hastighet multiplicerat med tiden ett år.

Vi mäter ofta ljushastigheten i enheten meter per sekund vilket ger 299792458 meter per sekund.

Ett år är, noga räknat, 365 dygn 5 timmar 48 minuter och 45 sekunder (vi har ju skottår vart fjärde år). Ett år är då = 31556925 sekunder.

Om vi multiplicerar dessa två stora tal med varandra och multiplicerar resultatet med 6500 (antalet ljusår du frågar efter) så får vi den svindlande sträckan 6,14934327324 gånger 1019 meter eller ungefär 6150000000000000 mil.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16