Hur liten kan en planet vara för att den ska kunna hysa liv?

2022-10-21

Jag undrar hur liten en planet kan vara för att den ska kunna hysa liv. Jag vet att flera olika faktorer spelar in, och att storleken är en av dem. Jag håller på med ett bokprojekt och gör kartor m.m. till en påhittad planet, så jag skulle vara mest hjälpt av t.ex. antal mil i omkrets – om det nu går att räkna på det viset. Skulle till exempel en planet – som har rätt förutsättningar i övrigt – med bara hälften så stor omkrets som jorden kunna hysa utvecklade former av liv, till exempel? Eller till och med mindre än så?

Frågan ställdes 2022-10-21.

Det är mycket svårt att ge en precis uppgift. Bland annat eftersom ingen vet hur liv skulle kunna vara beskaffat om det uppstod i ett annat solsystem med andra förutsättningar. En annan orsak är min egen bristande kunskap om biologi. Jag kan ändå försöka redovisa någon astronomisk aspekt på frågan under förutsättning att vi talar om högre liv, liknande ryggradsdjur, och inte encelliga organismer som eventuellt kan leva långt nere under marken.

För att liv ska kunna uppstå anses det allmänt behövas tillgång till flytande vatten, som är universums bästa lösningsmedel där olika molekyler kan flyta omkring och ”träffas” och bygga spännande proteiner. Då gäller det att planeten finns på ett lagom stort avstånd från sin stjärna så att temperaturen tillåter flytande vatten.

Mars har ungefär halva jordens omkrets. Där tros också ha funnits flytande vatten och en atmosfär, och NASA verkar hoppas finna spår efter utdött primitivt liv på marsytan. Atmosfären har dock till stor del ”blåsts bort” av solvinden – troligen för att planeten saknar ett magnetfält likt jordens som skyddar mot solvinden. Med ett riktigt magnetfält skulle Mars kanske kunna ha utvecklat högre livsformer. Venus kan, enligt vissa forskare, ha haft vatten och en möjlig atmosfär, men en enorm växthuseffekt orsakad av utströmmande koldioxid har sedan skapat helt omöjliga förhållanden. Venus är för övrigt ungefär lika stor som jorden.

Vi har, så vitt jag vet, ingen astrobiologiforskning i Uppsala. Men på geologi-, fysik- och astronomi-institutionerna vid Stockholms universitet finns, eller har funnits, ett astrobiologicenter i Stockholm: http://abc.geo.su.se/ som leds av Wolf Geppert, epost: wgeppert@fysik.su.se. Där kanske du kan få mer hjälp med din frågeställning?

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16