Hur långt ut i rymden når våra sändningar?

2022-10-22

Hur långt ut i rymden når våra sändningar? Jag tänker att de måste dö ut inte allt för långt bort. Det kanske går att höra oss borta vid Jupiter och möjligen Saturnus. Är det rimligt? Jag undrar om det inte blir som med conquistadorerna och indianerna i Syd- och Mellanamerika? Inget säger att en främmande civilisation skulle vara vänlig. För att nu komma till själva frågan: hur nära oss finns det jordliknande planeter? Hur stor är sannolikheten att dessa passerat den punkt då de kan börja leta efter oss?

Frågan ställdes 2022-10-22 av David, 43 år.

Det är svårt att säga på hur långa avstånd våra radio- och TV-signaler, radarpulser och annan konstgjord elektromagnetisk strålning kan upptäckas. Vi har skickat ut radiovågor i över 100 år nu, så de första utsändningarna lär ha nått mer än 100 ljusår bort. Signalstyrkan avtar proportionellt med kvadraten på avståndet: signalen på 2 ljusårs avstånd är 4 gånger svagare än på 1 ljusårs avstånd (och 10000 gånger svagare på 100 ljusårs avstånd). Det beror också på tekniken på mottagarsidan och på hur stora antenner ”de” kan använda.

Du är inte den förste att oroa dig för en eventuell kontakt med en tekniskt överlägsen civilisation. Det finns en mycket stor litteratur i ämnet, både forskning och science-fiction. Forskare och entusiaster har också i många år och på många olika sätt sökt efter tecken på intelligent liv (och även ”primitivt liv”, molekylära spår av mikroorganismer) i andra stjärnsystem, och sökteknikerna utvecklas hela tiden. Jag behöver knappast säga att ännu har ingen lyckats.

Jordlika planeter är mycket vanliga i vintergatan och många av dem har ett lagom avstånd till sin stjärna för att det ska kunna finnas flytande vatten. Flytande vatten anses av de flesta som studerar livets uppkomst vara en nödvändig förutsättning för att liv ska uppstå. Det finns flera olika websajter som listar kända exoplaneter, t.ex. exoplanet.eu. Där kan man skapa diagram som visar alla möjliga parametrar, t.ex. planetmassa mot avstånd till planetens stjärna. (En jordliknande planet kanske ligger mellan 1/1000 och 1/100 av Jupiters massa, vilken används som massenhet i sammanhanget. Den närmaste (ungefär lika massiv som jorden) i exoplanet.eu ligger på avståndet 4 pc, ca 13 ljusår men har antagligen inte flytande vatten.)

Ingen vet, men personligen är jag mycket mer orolig för att vi ska förstöra för oss själva än att någon annan ska hinna före.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16