Hur stor markyta skulle månen ta?

2022-11-04

Om man kunde ta ner månen och ställa den på jorden, hur stor markyta skulle den då ta? Alltså endast den nedre delen som kommer i kontakt med marken.

Frågan ställdes 2022-11-04 av mormor, 67 år och Leo, 7 år.

Svaret beror mest på var någonstans på jorden som månen ställs ner, och vilken del av månen som rör jorden. Jag kan därför inte ge något entydigt svar utan resonerar om några olika möjligheter utan att finna något säkert svar.

  1. Om jorden och månen hade varit perfekt klotrunda och superhårda kulor så hade de bara nuddat varandra i en enda oändligt liten punkt, men så är det ju inte.
  2. Om ett månberg och toppen av Mount Everest hade mötts så hade kontaktarean också blivit mycket liten.
  3. Om månen hade hamnat någon annan stans på land så hade arean kunnat ha jättemånga olika storlekar beroende på precis hur geografin såg ut, men antagligen några mil även om geografin och lunografin(?) var ganska jämna och släta.
  4. Till sist så hade förstås allt blivit katastrof eftersom månen och jorden skulle ha smält ihop och bildat en ny rund kropp med enorma jordbävningar, lavaflöden och översvämningar över hela jorden som följd.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16