Varför bildades inte vårt solsystem samtidigt som big bang?

2022-11-22

Varför bildades inte vårt solsystem samtidigt som big bang? Hur vet vi det?

Frågan ställdes 2022-11-22.

Solens och jordens ålder kan vi uppskatta på olika sätt och för båda landar resultaten på ungefär 4500 miljoner år, medan allt tyder på att big bang är drygt tre gånger så gammal.

Vi kan bygga datormodeller av stjärnor baserade på vad vi lärt oss om fysik och materia i laboratorier här på jorden och jämföra dem med observationer av många olika typer av stjärnor. Så har vi fått en väldigt god förståelse av hur stjärnor fungerar och hur de bildas, utvecklas och ändrar sig med tiden. Solen har nu förbrukat ungefär hälften av det väte som finns i kärnan och omvandlat det till helium, vilket tagit 4,5 miljarder år. Om ungefär lika länge har resten av vätet i centrum tagit slut och solen börjar växa upp till en röd jättestjärna.

När det gäller jordens ålder får vi den ännu mer exakt genom att analysera och jämföra mängderna av radioaktiva isotoper av olika grundämnen, både här på jorden (och även för material från månen) och i meteoriter som funnits kvar i banor runt solen ända sen solen och planeterna bildades.

De allra första stjärnorna som bildades efter big bang innehöll enbart väte och helium. Alla andra grundämnen som jorden och vi själva består av har byggts upp i generation efter generation av stjärnor som bildats, levt och till slut blåst ut nya grundämnen i Vintergatan. De blandades ut med kvarvarande väte- och helium-gas i galaxen. Med tiden ingick de i det kalla gasmoln som bildade solen (med sitt planetsystem) som var del av en hel hop av nya stjärnor som nu spritt sig i galaxen.

Solsystemet innehåller väldigt många grundämnen som inte alls fanns i big bang.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16