Vad skulle hända om månen försvinner?

2022-12-01

Vad skulle hända om månen försvinner? Vad kommer att hända människor som bor i världen? Hur skulle livsstilen ändras?

Frågan ställdes 2022-12-01 av Alia, 19 år.

Vi skulle förstås märka att månen försvunnit och att himlen blev tråkigare. Dessutom skulle tidvatteneffekterna försvinna nästan helt vilket skulle ställa till problem för många djur och växter som lever nära havsstränder. Andra organismers livscykler är också beroende av att månljuset varierar med månfasen. På riktigt lång sikt kanske jordens magnetfält skulle försvagas och atmosfären sakta eroderas bort av solvinden.

Men hur ”mänskligheten” skulle reagera tror jag är omöjligt att gissa. Kanske skulle det medföra nya religiösa eller politiska spänningar? Men vi har ju redan problem med klimatförändringarna vilka förmodligen redan är allvarligare för oss på jorden än om månen bara försvann.

Till sist så tror jag inte att någon behöver vara orolig för att månen skulle försvinna. Månen har funnits med oss nästan ända sedan jordens bildande och är väldigt starkt bunden till sin bana. Det finns inga kända hot mot månen i vårt lugna hörn av vintergatan.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16