Kan vacuum suga upp vatten i rymden?

2022-12-22

Jag lyssnar på Fråga Anders och Måns. En lyssnare har ställt frågan ”Om man har ett långt rör från jorden upp i rymden och ställer det röret i ett hav eller nåt annat stort vatten, skulle vattnet då åka upp i rymden? Skulle vacuumet suga upp vattnet i rymden?”. Anders och Måns ringer då upp en fysiker vid Lunds universitet, Johan Zetterberg som förklarar att vattnet inte skulle sugas upp mer än ungefär 10 meter, pga. lufttrycket, och att det sedan i sådana fall skulle börja koka. Nu antar jag att man kan använda sugrör för att dricka sin läsk eller sitt vatten även vid högre höjder än 10 meter över havet. Men varför? Jo, det har ju garanterat med lufttrycket att göra, men jag förstår inte riktigt hur jag skall tänka och resonera kring detta.

Frågan ställdes 2022-12-22 av Karl, 38 år.

Det är skillnaden i tryck mellan ”topp” i sugröret och botten så det är sugrörets längd det handlar om i första rummet. Skillnaden i tryck fås genom densiteten (ca 1000 kg/kubikmeter för vatten) gånger tyngdaccelerationen (ca 10 Newton/kg) gånger höjden i meter. Är skillnaden mellan topp och botten lika stor som lufttrycket (100 000 Pa) börjar vattnet koka.

På Mount Everest: typ 1/3 av värdet vid havsytan så där kan sugröret endast vara ungefär 3 m långt.

Om vätskan är en 40% etanol-vattenblandning (densitet 942 kg per kubikmeter vid 10°C) så kan sugröret vara 10,6 m långt om trycket är 100 000 Pa.

Frågan besvarades av Andreas Lindblad, universitetslektor vid avdelningen röntgenfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16