Hur nära måste ett rymdskepp vara innan vi upptäcker det?

2023-01-11

Om ett rymdskepp är på väg hit ... hur nära måste det vara innan vi upptäcker det?

Frågan ställdes 2023-01-11.

Den frågan var svår men jag försöker i alla fall för skojs skull. Jag är inte expert på rymdfart eller militär övervakning. Frågan får mig att tänka på boken ”Möte med Rama” av Arthur C Clarke som handlar om en jättestor främmande farkost som närmar sig solen.

Svaret beror nog på olika omständigheter:

1) Vill de smyga? De skulle kunna gömma sig i en komet som de riktat in att komma nära jorden och komma fram därur när de finner det lämpligt. Våra mönstringar skulle upptäcka kometen långt ut i solsystemet men vi skulle nog inte misstänka något. Ett annat sätt att smyga vore att komma in i solsystemet och mot jorden från solens håll. Mönstringar från jordytan sker vanligen nattetid och tittar bort från solen. På dagen är himlen ljus vilket försvårar optiska observationer i riktning nära solen.

2) Hur stor är farkosten? Små stenar, meteoroider och annat ”grus”, kan vi ännu inte hålla koll på. Farkoster stora som våra bemannade skulle nog kunna komma ganska nära (några hundra miljoner km?) utan att upptäckas av radar eller optiska metoder.

3) NASAs Near-Earth Object Observations Program försöker hitta 90% av alla objekt större än 140 meter som hotar att kollidera med jorden inom överskådlig tid. Nu känner man till ca 25000. Om vi skulle resa till ett annat solsystem skulle vi säkert behöva en åtminstone så stor farkost.

(Referens: https://www.nasa.gov/planetarydefense/neoo 2023-01-24).

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16