Finns det risk att jorden träffas av en stor meteor?

2023-01-09

Finns det risk att jorden träffas av en stor meteor/asteroid som gör att människan dör ut inom en överskådlig framtid? Hur stor är risken? Skulle man i så fall upptäcka den i tid för att kunna göra något åt det? Och kan man överhuvudtaget göra något åt det innan det i så fall inträffar?

Frågan ställdes 2023-01-09 av Sofia, 28 år.

Risken för ett så stort nedslag är väldigt liten därför att det finns väldigt mycket färre stora asteroider än små. Olika beräkningar ger lite olika uppskattningar: En asteroid med diametern 1 km som beräknas kunna döda 1/4 eller mer av mänskligheten träffar jorden med i genomsnitt 200000 (tvåhundra tusen) års mellanrum (Referens: Encyclopedia Britannica: https://www.britannica.com/science/Earth-impact-hazard/Frequency-of-impacts läst 2023-01-24) eller med 440000 års mellanrum (Referens: Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_event läst 2023-01-24) eller med 500000 års mellanrum (Ref: H.D. Foster i boken ”Comet/Asteroid Impacts and Human Society”, sid 453, Editerad av P. Bobrowsky & H. Rickman 2007, förlag: Springer). Man är alltså överens om att de är väldigt ovanliga.

För att försöka förbereda oss på (och kanske avstyra smärre) nedslag finns NASAs Near-Earth Object Observations Program som försöker hitta minst 90% av alla objekt större än 140 meter som hotar att kollidera med jorden inom överskådlig tid. Ingen av de 25000 hittills upptäckta objekt som ibland kommer nära jorden tycks vara på väg att träffa jorden under de närmaste 100 åren. (Referens: https://www.nasa.gov/planetarydefense/neoo läst 2023-01-24).

Risken att mänskligheten utrotas av en asteroid- eller komet-kollision tycks därför vara mycket mindre än risken att vi tar kål på oss själva med kärnvapen eller föröder samhället med en galopperande växthuseffekt med eventuellt påföljande massoroligheter och krig. För övrigt finns det några enstaka osäkra berättelser om enskilda personer som dödats av nedfallande meteoriter.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16