Om vi gräver oss genom jorden, kommer vi ut först med fötterna eller huvudet?

2023-01-04

Om vi gräver oss genom jorden och kommer ut på andra sidan, kommer vi ut först med fötterna eller huvudet?

Frågan ställdes 2023-01-04.

När du börjar gräva har du säkert fötterna mot jordens centrum och huvudet uppåt. Du känner dig lättare (och svettigare) ju längre ner du kommer. När du kommer in till jordens centrum är du viktlös och känner ingen skillnad på upp och ner. Fortsätter du sedan så gräver du ovanför huvudet, det vill säga att ”jorden” ramlar ner och förbi dig in mot centrum när du gräver (och du får vara försiktig så att du inte själv ramlar ner). Till slut bryter du då jordytan och kommer upp med huvudet först.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16