Vad för skador skulle en supernova kunna orsaka på en planet liknande jorden?

2022-12-29

Vad för skador skulle en supernova kunna orsaka på en planet liknande jorden, med atmosfär, om planeten ligger i utkanten av novan? Dvs. att novan inte dödar planeten utan bara skadar den.

Frågan ställdes 2022-12-29 av Pierre, 41 år.

Jag har letat lite grand efter forskare som undersöker detta och sammanfattar vad A.L. Melott och B.C. Thomas publicerat i artikeln ”Terrestrial effects of moderately nearby supernovae” i tidskriften Lethaia volym 51, nummer 3, år 2018.

Det blir nog inte några snabba och tydliga effekter efter att en supernova på 150 ljusårs avstånd under några dagar eller veckor skulle vara väldigt ljus och kunna stråla starkt även på dagen. Ultraviolett (UV) strålning från explosionen skulle ge de första effekterna. Ozonlagret (O3-molekyler) är väldigt känsligt för extra UV-strålning och det skulle tunnas ut vilket släpper ner starkare UV-ljus från solen till jordytan med ökade cancerrisker.

Så småningom skulle snabba laddade partiklar ”kosmisk strålning” från supernovan öka kraftigt (de rör sig långsammare än med ljusets hastighet), något som också hundrafalt ökar strålningsintensiteten av myoner i atmosfären och med detta cancerriskerna med några procent. Den kosmiska strålningen bryter upp en del av luftens kvävemolekyler (N2) och dessa kan bindas till syreatomer från uppbrutet ozon samt syremolekyler och bilda kväveoxid och kvävedioxid (NO & NO2) i atmosfären vilket igen skulle öka nedbrytningen av ozon och öka mängden skadlig UVB-strålning på marken. Inte bara människor utan även växter och djur och våra hela ekosystem skulle påverkas. En kraftigt ökad mängd högenergetisk kosmisk strålning förväntas också orsaka en kraftigt ökad mängd blixtnedslag (moln till mark) med ökande mängd skogsbränder och påföljande klimateffekter.

Detta gäller Melott & Thomas exempel, men ju närmare jorden explosionen skulle inträffa desto större effekter kunde vi vänta oss.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16