Vad är månens funktion?

2022-12-20

Vad är egentligen månens funktion? Vissa planeter har ju flera olika månar. Vad skulle hända om jorden exempelvis hade två månar?

Frågan ställdes 2022-12-20 av Olivia, 24 år.

Vår måne tros ha bildats väldigt tidigt i planetsystemets historia, när en protoplanet ungefär så stor som Mars kolliderade och smälte ihop med jorden och kastade ut en del av jordens mantel i omloppsbana. Snart samlade mycket av den materian ihop sig och bildade månen. Månen är så stor relativt jorden att systemet ibland kallas för en dubbelplanet. Månen har flera effekter på jorden:

Bland annat bromsar den med tidvatteneffekter jordens rotationshastighet och tar till sig en del av den energin och avlägsnar sig långsamt från jorden. Så småningom kommer jorden att alltid vända samma sida mot månen och få ett dygn med längden knappt en månad.

En annan del av energin från tidvatteneffekterna ”masserar” jorden och hjälper till att värma jordens insida. Det är inte bara vattnet som visar tidvatteneffekter utan också jordytan ”böljar” under dessa.

Månen och tidvatteneffekterna tros också vara viktig för jordens magnetfält som skyddar atmosfären från solvinden vilken annars skulle läcka ut mycket fortare än den gör.

Månens gravitationskraft håller jordaxelns lutning stabil. Utan månen skulle jordens axel ändra riktning oftare och snabbare vilket skulle förändra styrkan i årstidsväxlingarna.

Frågan om två månar är svår att ge ett allmänt svar på, det beror på hur stor den andra månen är och vad den har för omloppsbana. En stor måne 2 skulle förmodligen göra att månbanorna varierade och säkert ändra en del av de effekter som jag nämnt ovan. En liten extramåne skulle kanske bara vara en trevlig bonus att se på himlen.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16