Varför är vår jord hetast i mitten?

2022-12-17

Varför är vår jord, t.ex., hetast i mitten? Om gas, stoft och stenar bildade planeter, vad gjorde att hettan hamnade ”i mitten” och inte på hela planeten?

Frågan ställdes 2022-12-17.

Det beror på att jorden kyls utifrån. Värme strålar ut från jordytan och värme rör sig alltid från varmare mot kallare områden. Endast om hela jorden hade samma temperatur som det kalla universum (2,7 grader över absoluta nollpunkten) skulle ingen värme förloras från jordytan och jorden vara lika varm tvärs igenom.

Jorden bildades genom att ”grus” i skivan runt den fortfarande växande solen succesivt samlade ihop sig till en större kropp. När grus och stenar kolliderar omvandlas rörelseenergin till värme och jorden ”föddes” som en smält kropp där mycket av järnet och andra tunga metaller sjönk ner mot mitten. När material slutade falla ner så kunde ytan kylas ner och jordskorpan anta fast form. En hel del av värmen i jorden kommer också från radioaktiva sönderfall i hela jorden, så en del av värmeläckaget från ytan ersätts av naturlig kärnkraft.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16