Hur långt når våra radiovågor ut i rymden?

2022-12-15

Jag har alltid undrat hur långt våra radiovågor nått ut i rymden? Är dessa vågor oändliga? Likaså undrar jag varför man alltid studerar rymden bakåt?

Frågan ställdes 2022-12-15 av Tomas, 57 år.

Vi har ju haft radiokommunikation i drygt 150 år, så de radiovågor som nått längst har därför hunnit omkring 150 ljusår bort. Dock minskar signalstyrkan med kvadraten på avståndet så signalen drunknar i universums bakgrundsbrus långt innan den hunnit så långt. I princip kommer de att nå hur långt som helst om hur länge som helst men där är de som sagt helt otydbara. (Om någon 150 ljusår bort ändå skulle kunna tyda våra radiosignaler så fick de bara veta hur det var på jorden på 1800-talet.)

Jag antar att du med din sista fråga menar att man ”ser bakåt i tiden” när man studerar avlägsna delar av universum?

Det beror på att ljuset inte rör sig oändligt snabbt utan har en konstant hastighet i universums vacuum. Om vi till exempel tittar på Andromedagalaxen som ligger ungefär 2,5 miljoner ljusår bort så ”startade” det ljus som vi nu ser från Andromedagalaxen för 2,5 miljoner år sedan. All information som vi har därifrån är alltså 2,5 miljoner år gammal och det kan ha hänt väldigt mycket där (exempelvis massor av spektakulära supernovaexplosioner) sedan dess som vi måste vänta länge på att få kännedom om.

Som astronom är man väldigt tacksam för dessa omständigheter. Vi kan därför faktiskt studera hur annorlunda universum varit vid olika tidpunkter och nu med moderna teleskop i detalj studera ”födelsen” av galaxer när universum bara var några hundra miljoner år gammalt. Det vill vi jämföra med våra datormodeller av galaxbildning för att bättre förstå vilka processer som var viktiga då.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16