Hur mycket mindre energi mottar jordens skuggsida?

2023-01-25

Hur mycket mindre energi mottar jordens skuggsida bort från jorden? Vad händer i mötet där ljus och skugga möts?

Frågan ställdes 2023-01-25 av Eva Lena, 79 år.

Hur mycket energi eller ljus som jorden emottar mitt i natten varierar mycket, framförallt beroende på månfasen. När det är månfritt kommer det mesta av ljuset från Vintergatan och zodiakalljuset som är solljus som sprids av små partiklar, ”damm”, i jordens och planeternas banplan. Jag har försökt att räkna på detta och uppskattar att vi i mitten av en månfri och klar natt får omkring 3 miljarder gånger mindre energi från ”rymden” än vi får från solen när den står i zenit – men jag är dock inte säker på att jag räknat rätt. Att vi ändå kan se en hel del i nattmörker beror på att våra ögon är ”logaritmiskt” ljuskänsliga och att pupillernas storlek anpassas efter ljusförhållandena. Vi upplever en fördubbling av ljusstyrkan som bara lite starkare ljus.

När solen just har gått ner får vi fortfarande väldigt mycket spritt blått solljus från himlen. Det är luftens molekyler och partiklar i atmosfären som företrädesvis sprider solens blåa ljus med en process som kallas rayleighspridning. Gränsen mellan dag- och nattsida kallas terminator och när den flyttar sig västerut gör det att det blir allt mörkare och natten träder in.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16