Vad kommer "tid" ifrån?

2023-01-26

1. Vad kommer ”tid” ifrån. Definiera och beskriv hur tid är uträknat om inte den så kallade big bangen fanns. 2. Sedan beskriv varför det inte är möjligt att häva den tiden om du har beskrivning på ”tid”.

Frågan ställdes 2023-01-26 av MrX.

Fråga 1: Tid är ett relativt begrepp och vår tidmätning är i grunden baserad på jordens rotation (dygnet) och omloppstiden runt solen (året). Detta utvecklades långt innan någon funderade på big bang. Vi har vant oss vid att mäta och resonera om hur lång tid olika processer tar och vi har idag ganska god hum om i hur många år olika typer av stjärnor lever och hur lång tid det tar innan en vinranka börjar ge frukt. Med kunskap om vanliga lantmätarmetoder och om hur stjärnor utvecklas och ”beter sig” över tid har vi byggt upp en väl sammanhängande kännedom om dimensionerna på den del av universum som vi kan se och hur det expanderar. Vi kan därför uppskatta hur gammalt universum är (big bang) och finner också stöd för svaret med helt andra metoder än från kunskapen om stjärnutveckling.

Din andra fråga förstår jag kanske inte. För att ändra uppfattning om universums ålder skulle krävas att någon bevisar att stora delar av vår naturvetenskapliga kunskap är fel. Det görs väldigt många försök att finna fel i dess grunder (tänk vilken ära och vilka priser den skulle få som lyckades med detta). Försöken har hittills utmynnat i att naturvetenskapen testats på nya spännande sätt och att den ytterligare stärkts.

Om ”vad tid är” rent filosofiskt sett, finns det ingen konsensus såvitt jag vet, och diskussionerna och spekulationerna bara fortsätter.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16