Varför är ökningen av dagens längd inte lika stor morgon och kväll?

2023-01-05

Den här tiden på året förlängs ju den ljusa delen av dygnet. Idag går solen upp 2 min tidigare och ner 16 min senare jämfört med vintersolståndet. Varför är ökningen inte lika stor morgon och kväll?

Frågan ställdes 2023-01-05.

Det beror på två omständigheter. Dels lutar jordaxeln 23 grader från jordbanans axel (vilket orsakar årstidsväxlingarna) och samtidigt är jordbanan svagt elliptisk så att vi är faktiskt närmast solen den 3 januari varje år. Detta gör att solen inte alltid står rakt i söder mitt på dagen.

En vacker illustration av detta är ett så kallat analemma. En bild med solen tagen vid samma tid på dygnet vid många tillfällen under året, se t.ex. https://apod.nasa.gov/apod/ap220918.html.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16