Varför kan man se ljuset från en död stjärna när den slocknat?

2023-02-03

Varför kan man se ljuset från en död stjärna när den slocknat? Rymden är ju tom så vad består ljuset av?

Frågan ställdes 2023-02-03 av Conny, 69 år.

Ljuset kan vi betrakta som små partiklar som får näthinnan att reagera när de kommer in i ögat. Det rör sig nästan obehindrat genom rymden. Ljuset har en väldigt hög men ändå begränsad hastighet på nära 300000 km per sekund. Om en stjärna är väldigt långt bort från oss så tar det alltså lång tid för stjärnans ljus att nå oss. Ljuset tar till exempel 25000 år på sig för att nå oss från stjärnor nära vintergatans centrum (avståndet är alltså 25000 ljusår). Så om en stjärna där skulle explodera nu så dröjer det 25000 år innan vi på jorden kan se explosionen.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16