Skulle jorden förstöras inuti ett svart hål?

2023-02-08

Om jorden skulle sugas in i ett svart hål, skulle jorden förstöras inuti eller om den suger up hela solsystemet i rätt ordning skulle vi kunna leva i det?

Frågan ställdes 2023-02-08 av Ally, 16 år.

Om jorden skulle sugas in i ett svart hål så skulle allt krossas, till och med själva atomerna. Det spelar ingen roll om solen och de andra planeterna ”sögs in” först. Samma sak skulle hända med dem.

Svarta hål är väldigt sällsynta. De är rester efter väldigt massiva och ovanliga stjärnor. Vanliga stjärnor (och svarta hål) ligger otroligt glest i vår galax vintergatan. Risken att två stjärnor skulle kollidera är otroligt liten, så liten att det är tveksamt om två stjärnor någonsin kolliderat, utom i väldigt täta ”klotformiga stjärnhopar” (kolla i wikipedia vad de är).

Det finns inga närbelägna svarta hål till solsystemet. Vi skulle upptäcka dem om de kom nära genom att de skulle deformera stjärnhimlen omkring sig genom den gravitationella linseffekten. Den europeiska satelliten Gaia, till exempel, avbildar regelbundet himlen och skulle upptäcka ett svart hål på flera ljusårs avstånd.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.