Kan man se på universum utifrån vår klassiska väderstrecksdefinition?

2023-02-10

Kan man se på universum utifrån vår klassiska väderstrecksdefinition? Vill ni i så fall nämna några välkända fenomen/himlakroppar (stjärnor, galaxer, svarta hål, nebulosor etc.) och ge en riktning på dessa? Alltså exempelvis Norrut ligger Polaris”, sonden Voyager är på väg ut ur vårt solsystem åt följande väderstreck... så att man kan få lite av en kartbild över vad vi hittills upptäckt av universum åt olika väderstreck?

Frågan ställdes 2023-02-10 av Stina, 41 år.

Man kan bara i viss mån använda våra väderstrecksdefinitioner, endast beträffande riktningarna norr/söder. Polaris ligger ju nästan exakt vid norra himmelspolen dit jordaxeln pekar. Jorden roterar ju så alla öst/väst-riktningar på himlen ändrar sig hela tiden och är olika på olika sidor av jordklotet.

I astronomin använder man oftast ett ekvatoriellt koordinatsystemet för att beskriva positioner och riktningar på stjärnhimlen. Det liknar precis jordens longitud/latitud-system med den enda skillnaden att det ”sitter fast” på himlen och inte roterar med jorden. Latitud motsvaras av ”deklination” mellan 0 och +90 grader på norra himlen (norr om himmelsekvatorn) och mellan 0 och -90 grader för södra himlen. Longitud motsvaras av ”rektascension” som räknas från 0 till 24 timmar från den punkt på ekvatorn där solen vid vårdagjämningen passerar himmelsekvatorn från söder till norr. Anledningen till att man mäter rektascensionen i timmar i stället för i grader är att det tar 24 (stjärntids-)timmar för jorden att rotera ett helt varv. De flesta stjärnkartor använder det ekvatoriella koordinatsystemet. Orion ligger kring deklination 0 och rektascension omkring 5 1/2 timme medan Karlavagnen ligger omkring +60 graders deklination med rektascension 12 timmar. Du kan se ett exempel på en ekvatoriell stjärnkarta på tidskriften Populär Astronomis hemsida under https://www.popularastronomi.se/stjarnkarta/.

Ibland använder man i stället ett galaktiskt koordinatsystem med galaktiska longituder och latituder. Där motsvaras ekvatorn av vintergatans plan och nollpunkten för longituden är riktningen mot vintergatans centrum. Det finns även andra system som används för speciella ändamål.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16