Varför använder man kilometer istället för mil, när man pratar om avstånd i rymden?

2023-02-16

Varför använder man kilometer istället för mil, när man pratar om avstånd i rymden?​

Frågan ställdes 2023-02-16.

Enheten mil är inte något som används internationellt. Jag tror att den är ganska lokal för Skandinavien (eller kanske bara för Sverige?) och användningen tycks gå ner med tiden. Vi använder ju till exempel km på vägskyltar som anger avstånd till nästa stad och km per timme för bilars hastigheter. Eftersom astronomi och rymdforskning är relativt små forskningsområden i Sverige så används engelskan som språk för att svenska forskare över huvud taget ska bli lästa. Då känns det naturligt att även i svensk kommunikation använda de enheter som man använder i sin forskning.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16