Finns det liv som inte är på jorden?

2023-02-17

Finns det liv som inte är på jorden?​

Frågan ställdes 2023-02-17 av Leonsaaa, 19 år.

Ingen vet om det finns liv någon annanstans än på jorden. Men frågan är väldigt spännande och många forskare och andra intresserar sig för den. Nu kör till exempel robotbilar som bland annat söker efter spår av liv runt på planeten Mars. En europeisk rymdfarkost som heter Juice ska senare i år skickas till Jupiter för att undersöka om det finns möjligheter till liv under isen på Jupiters stora månar. Det finns också väldigt många forskare, bland annat här på astronomiavdelningen vid Uppsala universitet, som undersöker atmosfärerna på planeter kring andra stjärnor än solen för att förstå om där kan finnas levande organismer. Andra forskare, även bland mina kollegor, söker till och med efter spår av att intelligenta civilisationer i andra delar av universum lyckats förändra sin stjärnas ljus så mycket att den ser ”onaturlig” ut.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16