Är det teoretiskt möjligt att nå Alfa Centauri?

2023-03-02

Är det teoretiskt möjligt att nå Alfa Centauri för en människa? Om man tänker sig en utveckling liknande Columbus resa för 600 år sedan, är det troligt att teknisk utveckling skulle kunna göra det möjligt att nå närmaste stjärna under en livstid?

Frågan ställdes 2023-03-02.

Detta är helt omöjligt med dagens teknik, och man ska vara försiktig med att säga något säkert om framtiden. Men om man skulle ha energi (i otroliga mängder), mat och strålningsskydd skulle man med en farkost som ständigt accelererar med 1g, det vill säga att man skulle känna det som om man var kvar på jordytan skulle det vara möjligt. Man skulle då accelerera halva sträckan och bromsa lika länge under den andra halva delsträckan för att komma fram och ”stanna”.

Jag har inte gjort beräkningen själv men denna fråga har förekommit på internet ett antal gånger där man tagit hänsyn till relativistiska effekter som uppstår när man rör sig nära ljusets hastighet. Svaret som ges är att man från jorden skulle erfara att resan tog knappt 6 år. Resenären själv skulle dock bara åldras med 3 1/2 år. Maxhastigheten, vilken inträffar just när man ska börja bromsa, skulle i så fall ha varit 95% av ljusets hastighet.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16