Hade vi observerat samma bakgrundsbrus från big bang för 4 miljarder år sedan?

2023-03-07

Om man tänker sig att vi kunde gå bakåt i tiden, säg till att jorden skapades för ca 4 miljarder år sedan. Hade vi då observerat exakt samma bakgrundsbrus från big bang som vi gör idag?

Frågan ställdes 2023-03-07 av KE, 69 år.

När solen bildades var universums ålder omkring 9 miljarder år och då var universum varmare och den del av universum som vi kunde se var mindre, galaxerna låg närmare varandra.

Den kosmologiska mikrovågsbakgrunden hade högre temperatur, ca 4 kelvin (= grader Celsius över absoluta nollpunkten, nu är den 2,73 kelvin) vilket gjorde att mikrovågsbakgrunden var starkare vid alla våglängder. Galaxerna låg närmare varandra, deras stjärnbildningshastigheter var högre, och därför hade vi fått mer ljus från andra galaxer och även vår egen. Att universum var mindre gör att vi då lättare hade kunnat se bakåt i tiden till när de första stjärnorna och galaxerna bildades – allting fanns närmare.

Så i princip hade vi sett samma saker som idag men himlen hade varit ljusare vid alla möjliga våglängder.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16