Släpper bananer ifrån sig antineutrinos pga. beta minus-sönderfallet?

2023-03-13

Jag har läst ett inlägg i frågelådan av doktoranden Rebecca Lodin. Rebecca skrev att ”bananer släpper ifrån sig en positron (elektronens antipartikel) en gång varje 75 minuter”. Positroner är väl ett resultat av beta plus-sönderfall? Jag har läst på Wikipedia att de flesta kalium-40-atomer genomgår beta minus-sönderfall och att bara en pytteliten del genomgår beta plus-sönderfall. Betyder det att bananer släpper ifrån sig positroner men ännu fler antineutrinos pga. beta minus-sönderfallet?

Frågan ställdes 2023-03-13 av Karin, 35 år.

Det är sant att kalium-40 väldigt sällan sönderfaller med beta plus (alltså en positron), även om den kan göra det. Det absolut vanligaste sönderfallet för kalium-40 är beta minus, vilket sker i ca 89% av sönderfallen. Då får du också en antineutrino.

I de återstående sönderfallen är det vanligast med EC, som betyder Electron Capture. Bara ungefär en hundratusendel av sönderfallen är med beta plus, enligt datakällan NUDAT3.

Eftersom K-40 också skickar ut en rätt högenergetisk gammastråle i drygt 10% av sönderfallen, så är det troligt att fler positroner genereras av den än genom beta plus. Genom så kallad parbildning mellan gammastrålning och materia kan ett elektron-positronpar bildas. Hur ofta detta sker beror på vilka material som omger bananen.

Frågan besvarades av Peter Andersson, forskare vid avdelningen tillämpad kärnfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16