Vad är en gul dvärgstjärna?

2023-03-17

Vad är en gul dvärgstjärna?​

Frågan ställdes 2023-03-17.

Dvärgstjärnor kallas stjärnor under den längsta delen av sina ”liv”. Det är stjärnor som får sin energi genom att omvandla väte till helium i sina centrum. Processen kallas fusion där fyra väteatomkärnor (protoner) stegvis ”smälter” ihop till en heliumkärna (alfapartikel) plus två neutriner och energi som värmer stjärnan. Beroende på stjärnornas massor har de olika temperaturer vid ytan och får olika färger. De lättaste dvärgarna (med massa från 7% av solens massa) är röda och lite mer massiva dvärgar blir brandgula, solen sägs vara gul och sedan drar de åt grönt och blått för de mest massiva.

Det finns också bruna dvärgar – stjärnor som är för lätta för att starta vätefusion i centrum, och vita dvärgar – som inte är dvärgstjärnor i den ovanstående betydelsen utan de mycket små kärnorna av stjärnor som avslutat alla sina fusionsprocesser. Både de bruna och de vita dvärgarna kallnar därför långsamt och blir ljussvagare med tiden.

Anledningen till att stjärnor kallas dvärgar är att det finns mycket större stjärnor, jättestjärnor och superjättar. Solen kommer i slutet av sitt ”liv” (om cirka 5000 miljoner år) att få slut på vätet i centrum och svälla upp och bli en röd jättestjärna som så småningom blåser ut sina ytlager i en kraftig stjärnvind och slutar som en avsvalnande vit dvärg.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16