Kommer kalium-40 att försvinna?

2023-04-04

Jag har läst att kalium-40 har en halveringstid på 1,251 miljarder år. Betyder det att sannolikheten är 50% att en viss mängd kalium-40-atomer sönderfaller inom 1,251 miljarder år? Ifall cirka hälften av kalium-40-atomerna har sönderfallit efter 1,251 miljarder år, betyder det att kalium-40-atomerna på jorden kommer att försvinna? Jorden är ju cirka 4,5 miljarder år gammal. Eller nybildas kalium-40?

Frågan ställdes 2023-04-04 av Karin, 35 år.

Som du säger har kalium-40-isotopen en halveringstid på 1,251 miljarder år. Det betyder att om du har en viss mängd kalium-40 kommer hälften av dem att sönderfalla till en annan isotop efter 1,251 miljarder år (kalium-40 sönderfaller främst till kalcium-40), så mängden kalium-40 som finns kvar är hälften av det ursprungliga beloppet. Och efter ytterligare 1,251 miljarder år kommer den att reduceras till hälften av hälften. Detta är precis innebörden av ”halveringstid”.

Kalium-40 produceras inte på jorden i någon relevant mängd, och det som finns på jorden producerades i stjärnprocesser innan jorden bildades. Så efter varje 1,251 miljarder år halveras mängden kalium-40 i jorden tills, någon gång i framtiden, allt kalium-40 kommer att ha försvunnit från jorden. Observera att halveringstiden för kalium-40 är väldigt lång så det kommer att ta riktigt lång tid innan det händer.

Frågan besvarades av Diego Tarrío, forskare vid avdelningen tillämpad kärnfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16