Är månens tyngdpunkt förskjuten från dess mittpunkt?

2023-03-22

Att månen alltid visar samma sida mot jorden förklaras i ett TV-program med att månens rotation runt sin egen axel stämmer med dess omloppsbana runt jorden. En undran: Finns det någon teori om huruvida månens tyngdpunkt är förskjuten från dess mittpunkt? Detta skulle väl också förklara varför samma sida visas mot oss? Är månens bana runt jorden elliptisk?

Frågan ställdes 2023-03-22 av N-O, 67 år.

Månen tros ha bildats tidigt i solsystemets historia när en mindre kropp (cirka 10% av jordens massa, ungefär som Mars) kolliderade med jorden. I kollisionen kastades materia ut varav en del bildade en ring runt jorden vilken snart drog ihop sig till en fast kropp. Den nybildadede månen befann sig närmare jorden än den gör nu och hade sin egen rotation, eller spinn, och massfördelningen i månen var inte helt centralt symmetrisk. Gravitationskrafterna mellan månen och jorden skapade tidvatteneffekter på de två kropparna. Vilket minskade deras spinn. Månen slutade så småningom att spinna och på grund av den ojämna massfördelningen stannade den så att den nu alltid vänder ungefär samma sida mot jorden. Effekten av tidvattenkrafterna är nu att även jordens spinn saktar av och energi överförs till månens banenergi. Månen avlägsnar sig därför sakta från jorden vilket fortfarande sker. Så småningom kommer jorden också att alltid vända samma sida mot månen och månen slutar att avlägsna sig. Då kommer dygnen att sammanfalla med månvarven vilka då också blir längre än nu.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16